Харта на почтеността на Кредит Инс

.Нашето обещание към клиента:

 • Честност, внимание и уважение;
 • Професионализъм и защита на неговите интереси;
 • Най- високо качество на продуктите и услугите, които предлагаме;
 • Ясна и точна информация на разбираем за него език;
 • Удобство и достъпност в обслужването.

„Нашият най- ценен актив…

… са Клиентите ни. Отнасяме се към всеки Клиент сякаш е единствен за нас!“

Предизвикателството:

 • Обикновено хората смятат банките за студени, арогантни и безразлични към клиента. И някои наистина са такива.
 • Това е уникална възможност за нас!
 • Нашата задача е да покажем на Клиентите на Credit-ins, че сме модерна и динамична компания, че ги слушаме и разбираме, че ги ценим.
 • Задача на  всеки от нас е  ежедневно да променя в положителна посока впечатленията на Клиентите и разбирането им за това как се работи с банка!
 • Credit-ins е синоним на качество и стандарт в обслужването на Клиенти!

Нашите ценности:

 • Честност

Винаги да отдаваме необходимото внимание на Клиентите си с цел да осигурим тяхната удовлетвореност, поставяйки тази ценност в основата на нашите действия. От нас зависи Клиентите ни да са наясно с условията по предлаганите продукти и услуги, за да оценят различните особености и евентуални рискове.

 • Уважение

Това означава да се управлява и защитава информацията, която получаваме при взаимоотношенията си с Клиентите.

 • Свобода

Ние  управляваме междуличностните отношения на базата на свободата и равенството, без да проявяваме слабост пред по- силния или арогантност пред по- слабия.

 • Прозрачност

Предоставяме на Клиентите ясна навременна информация за характеристиките на продуктите и услугите ни и заедно с него преценяваме  ефекта от избора му.